Att borra ett hål

Hur många kan engageras i att borra ett hål?

Ibland skiljer sig ens världsbild ganska ordentligt från den”riktiga”… Vi skulle sätta upp en gardin i lägenheten och tog hjälp av IKEAs installatörer. Fyra hål skulle borras i ett tak. Snabbt fixat tänkte vi. Men så fungerar det inte i ett normalt lägenhetshus i Singapore inte. Först krävs ett rejält pappersarbete:

– Blankett C1 ska fyllas i av ägaren till lägenheten för att certifiera arbetet och meddela vem som ska borra.

– Blankett C2 ska fyllas i av borraren där alla uppgifter om vem det är och i vilken bil personen kom till jobbet.

– Blankett C3 måste fyllas i av hyresgästen om vad som ska göras, när, varför och av vem.

– ID-handlingar måste kopieras så att man kan bevisa vem man är. Arbetstillståndet var OK.

– Check måste skrivas för att ordna en deposition på några 1000 kronor i fall något skulle hända.

– Dörrvakterna fick sedan tillåtelse att släppa in hantverkarna för att starta arbetet.

– Efter jobbet kan checken återlämnas mot ett antal underskrifter.

Problemet var att vi inte hade en aning om vad som behövde göras, utan skulle bara släppa in hantverkarna när byråkratin brakade loss.

Borrandet tog bara 5 minuter. Alltid något.

Resultatet blev i alla fall bra! Men, jag väntar fortfarande på att nyttan med pappersarbetet ska gå upp för mig.

Verifierad av MonsterInsights