Skola

Singapores skolor sägs vara bland de bästa i världen, 5:e plats enligt senaste PISA- studien, där Sverige hamnar på 19:e plats. Men Lomma kommun blir då och då framröstad som Sveriges bästa skolkommun av läraförbunden, då äter vi tårta i personalrummet medan vi klappar oss själva på axlarna 🙂

Här i Singapore startas skolor och hjälpprogram för elever i behov av särskilt stöd, men elittänket är starkt och jag har länge funderat över var elever med utvecklingsstörning går i skola. Så idag har jag, tillsammans med en kollega från Svenska skolan, gjort ett studiebesök på Metta School.

Metta School är en SPED-school för elever med MID…alltså en SPecial EDucation School för elever med Mild Intellectual Disabilities… alltså en specialskola för elever med lindrig utvecklingsstörning och/eller autism… alltså IQ 50-70. Med en munk som högste chef!

Tanken var att besöka de äldre klasserna, men det blir ju inte alltid som man tänkt sig så vi hamnade i en förskola med barn i åldern 4-6! Intressant det med.

I Sverige jobbas det hårt för integrering av barn i behov av särskilt stöd, medan det här ses som helt naturligt att göra olika grupper utifrån elevernas olika behov redan i förskolan. (Lärarparentes: Inkluderingstanken tror jag inte ens finns, eleverna tränas hårt för att ”passa in”.) Men på Metta School fick man ändå positiva vibbar, verksamheten var strukturerad, byggde på barnens starka sidor, det fanns mycket personal och målet var att eleverna efter avslutad skolgång skulle klara av arbetslivet.

Som förälderkan du välja att ha ditt barn integrerat i kommunal skola, men då får du själv betala en assistent om det behövs. Du kan dessvärre också välja att ha ditt barn hemma, för skolan är inte obligatorisk för barn med utvecklingsstörning!

Verifierad av MonsterInsights