Singlish

Engelska, mandarin, tamil och malajiska är officiella språk här, men det folk talar är singlish! Just nu pågår en kampanj som ska få folk att tala ”proper english”.

Singlish har delvis egen vokabulär och det låter ungefär som om en asiat, med väl tilltagen tandläkarbedövning, talar engelska!

Sist vi åkte taxi frågade chauffören: ”Thö lhe ghä?” och vi svarade förstås Yes, eftersom turn left again, var just vad han skulle göra!

Det lilla ordet”lah” är viktigt och används med olika betoning för att markera innebörden i det man sagt, till exempel ”donno, lah” = jag vet inte, ”telling you, lah” =jag sa ju det, genom att byta ut lah mot leh, lor eller hor kan man nyansera sitt språk…

Uttrycken nedan är hämtade ur  Coxford Singlish Dictionary:

Britons : I’d prefer not to do that, if you don’t mind. S’poreans: Doe-waaaan.

Britons : Please make yourself right at home. S’poreans: Don’t shy, leh!

Britons : Hey, put your wallet away, this drink is on me. S’poreans: No-nid. (no need)

Språkkunskaper är en färskvara, efter våra två år på Irland tyckte jag att jag kunde tala engelska obehindrat, men har tappat en del sedan dess. Tänkte att jag under ett år i Singapore skulle få tillbaka en del av kunskaperna och kunna tala utan att staka mig, men… cannot, lah!

Kolla in klippet med Terry där han berättar om Singapore, mer proper english än singlish förstås.

I HEART SINGAPORE!!!

http://www.youtube.com/watch?v=aoZIF59Qsiw&feature=related

Verifierad av MonsterInsights